Ansyen brasri byè Andrés Ebner
Adrès kote li (ye)/ (chita kò l’): Independencia Nº 565
Estil/Karakteristik kote a: Moniman Istorik

Sosyete Konpayi (Fabrikasyon) Byè Andrés Ebner la fonde nan lane 1880, li te jwe yon pyès kle (enpotan , potomitan) nan bèl devlopman endistriyèl chilyen an nan XIX vyèm ak XX tyèm syèk la. Konstriksyon bilding nan te fèt nan yon estil ke yo rele eklektik ki te genyen de (2) fonksyon, kote ou te jwenn nan yon premye (1°) moman biwo yo ki te nan premye (1°) etaj la, epi kay pou resevwa moun yo ki te nan dezyèm (2°) etaj la. Konpayi sa se te youn nan meyè konpayi ki te konn fè byè, kote byè Pilsen nan se te youn ki te gen plis renome kote tout moun te konn bwè l’ anpil. Li te bèso bwason san alkòl (kleren) Bilz, youn nan bwason ke yo te konn fè piblisite pou li paske li te kapab geri moun, se poutèt sa premye (1°) doktè fanm chilyen an, Eloisa Díaz te konn rekòmande (preskri) moun li. Li te genyen plis ke 800 travayè, pwodiksyon l’ te kouvri mache nasyonal lan ak entènasyonal la tou, kote you te konn voye al vann Pewou, Ekwatè ak Ajantin. Nan lane 1916, se Konpayi Byè Ini ki vin responsab la, (nan lanng panyòl Compañía de Cervecería Unida “CCU”), epi ki te kontinye fonksyone jiska 1978. Bilding nan se yon Moniman Nasyonal depi lane 1984 apati dekrè N°646, e jounen jodi a se yon bilding yo restore.

GALERÍA

Fábrica de cerveza Independencia. Imprenta Barcelona, Santiago a la vista, 1913.

Recorte publicitario. Patronato Nacional de la Infancia, Almanaque del Patronato Nacional de la Infancia, 1921

Pabellón de la Ebner en Quinta Normal. Revista Zig-Zag, diciembre de 1910.

Trabajadores cervecería Ebner. El Obrero Ilustrado, julio de 1906.

Máquina a vapor Sulzer Tandem.Revista Zig-Zag, diciembre de 1911.

Caricatura Bilz. Revista La Lira Chilena, diciembre de 1906

Recorte publicitario. Revista Corre Vuela, enero de 1908.

 

Publicidad Bilz. Revista La Lira Chilena, mayo de 1904.

Publicidad cerveza Bock. Revista La Lira Chilena, mayo de 1904.

Publicidad Malta Negra, Andrés Ebner. En Pinterest Publicidad gráfica retro

Cervecerías Unidas-Independencia. Archivo Fotográfico Histórico Institucional de ENEL, Archivo Fotográfico Biblioteca Nacional.

Antes y después, restauración de fachada cervecería Ebner. Archivo Municipalidad de Independencia.

Comparte esta información
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185, 2º piso. Independencia, Santiago de Chile.

Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Av. Hipódromo Chile 1650. Independencia, Santiago de Chile.

Web by Kúbika House
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185, 2º piso. Independencia, Santiago de Chile.