Popilasyon “Población Los Castaños y Casa de Avenida Francia”
Adrès kote li (ye)/ (chita kò l’): Sektè ki twouve l’ ant N°1436 ak 1781 nan Av. Francia, ri Maruri ant N°1681 ak 1722, epi ri Escanilla ant N° 1681 y 1722.
Estil/Karakteristik kote a: Zòn Tipik epi Moniman Istorik.

Popilasyon Los Castaños genyen 84 kay, ki konstri ant 1927 ak 1930, nan lide pou pote Solisyon ak pwoblèm lojman (kay) pou polisye yo. Yo te bati yo nan yon modèl vil ak lakou (nan lanng panyòl “Ciudad Jardín”), se te achitèk Luciano Kulczewski ki te trase plan an nan popilasyon sa a, nan yon estil ke yo rele eklektik, kote chak kay te genyen pwòp estil pa l’, ke seswa siyati achitèk la nan fas kay la, oswa dekorasyon sou fòm plant ak zannimo. Kay ki te nan Avenida Francia ki chita kò l’ nan N°1442 te youn nan kay ki pi remakab pami tout lòt yo.

Yo te deklare Popilasyon Los Castaños la Zòn Tipik apati dekrè N°285 nan lane 1996 epi yo te deklare kay Avenida Francia a Moniman Istorik nan dat 3 oktòb 1996 apati dekrè siprèm nan N°555.

GALERÍA

Casa de la Población Los Castaños, años ‘30. Archivo Municipalidad de Independencia, Enterreno.

Casa de la Población Los Castaños, 1935. Archivo Municipalidad de Independencia, Enterreno.

Francia 1442. Monumento Histórico. Archivo Municipalidad de Independencia

Declaración Monumento Histórico Inmueble Calle Francia 1442.

Firma del arquitecto Luciano Kulczewski en fachada Población Los Castaños. Archivo Municipalidad de Independencia.
Amenaza inmobiliaria. Zona Típica Los Castaños. Archivo Municipalidad de Independencia.
Calle Francia, Zona Típica Los Castaños. Archivo Municipalidad de Independencia.

Detalles arquitectónicos de Luciano Kulczewski en Población Los Castaños. Archivo Municipalidad de Independencia.

Detalles arquitectónicos de Luciano Kulczewski en Población Los Castaños. Archivo Municipalidad de Independencia.

Comparte esta información
Buscar
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185, 2º piso. Independencia, Santiago de Chile.

Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185. Independencia, Santiago de Chile.

Web by Kúbika House
Buscar
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185, 2º piso. Independencia, Santiago de Chile.