Popilasyon Manuel Montt
Adrès kote li (ye)/ (chita kò l’): Poligòn ki twouve l’ ant ri Uno Norte Carlos Medina, Comandante Canales ak Baldomero Flores.
Estil/Karakteristik kote a: Zòn Tipik
Yo kreye popilasyon Manuel Montt la apati yon inisyativ ki soti nan Lwa kay bon mache yo (nan lanng panyòl “Ley Habitaciones Baratas”), yo te pibliye lwa sa nan lane 1925. Apati 1928, sendika travayè transpò (machin ak kouran), te kòmanse tabli yo sou ansyen gwo kawotè yo (nan lanng panyòl “Chacra el Pino”). Gwoup kay sa yo ki kole youn ak lòt te gen yon lakou devan yo chak se kote chofè Sosyete Chofè Manuel Montt yo t’ap viv. Yo reprezante yon egzanp òganizasyon travayè, gras ak jefò yo fè nan tèt ansanm, yo arive mete sou pye yon radyo lokal, yon jimnazyòm (kote yo kapab fè espò ak egzèsis), yon sant sante, klèb pou pratike (fè) espò; Yo tout chita kò yo tou pre Estad Lo Saez ak ansyen Estad Asirans Sante a. Nan lane 2011 yo deklare tout zòn nan Moniman Nasyonal ak Zòn Tipik.
GALERÍA
Cobradoras de tranvías, Revista Contacto, julio 1939. Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia, Anette García y Dante Figueroa, Población Manuel Montt Tranviarios y Choferes, una experiencia de vivienda obrera en Independencia, 2019.
Carné de chofer Jacinto Henríquez 1945. Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia, Anette García y Dante Figueroa, Población Manuel Montt Tranviarios y Choferes, una experiencia de vivienda obrera en Independencia, 2019.
Inauguración Población de Taxistas Manuel Montt. Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia, Anette García y Dante Figueroa, Población Manuel Montt Tranviarios y Choferes, una experiencia de vivienda obrera en Independencia, 2019.

Dibujo Mutual de Choferes de taxi Manuel Montt 1920. Archivo Colectivo Micrópolis.

Grupo de taxistas Manuel Montt. Archivo Elizabeth Henríquez. Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia, Anette García y Dante Figueroa, Población Manuel Montt Tranviarios y Choferes, una experiencia de vivienda obrera en Independencia, 2019.

Cooperativa Choferes Pobl. Manuel Montt, agosto 1923. Archivo Renato Dávila.

Operarios Compañía Chilena de Electricidad, 1930. Archivo Chilectra- ENEL.

Paseo Familiar Taxista. Elizabeth Henríquez y su abuelo Domingo Bravo. Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia, Anette García y Dante Figueroa, Población Manuel Montt Tranviarios y Choferes, una experiencia de vivienda obrera en Independencia, 2019.

Viviendas población de choferes. Foto Loreto Vergara. Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia, Anette García y Dante Figueroa, Población Manuel Montt Tranviarios y Choferes, una experiencia de vivienda obrera en Independencia, 2019.

Fachada de casa de Población Tranviarios en calle El Pino. Archivo Municipalidad de Independencia.

Detalle de luminaria fachada de casa de Población Tranviarios. Foto Loreto Vergara. Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia, Anette García y Dante Figueroa, Población Manuel Montt Tranviarios y Choferes, una experiencia de vivienda obrera en Independencia, 2019.

Detalle de chimenea de población Choferes. Foto Loreto Vergara. Archivo Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Calle Dos Norte. Archivo Municipalidad de Independencia.
Plano Centro Cívico Población Manuel Montt, 1965. Biblioteca Cámara Chilena de la Construcción.
Vista aérea Plaza Chamaco Valdés. Archivo Municipalidad de Independencia.
Comparte esta información
Buscar
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185, 2º piso. Independencia, Santiago de Chile.

Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185. Independencia, Santiago de Chile.

Web by Kúbika House
Buscar
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185, 2º piso. Independencia, Santiago de Chile.