Popilasyon Juan Antonio Ríos
Ubicación: Adrès kote li (ye)/ (chita kò l’): Sektè ki ant Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva, Baldomero Flores, Av. Fermín Vivaceta ak Av. Domingo Santa María.
Estil/Karakteristik kote a: Zòn touristik

Nan lane 1945, Enstitisyon “Caja Habitación Popular” (yon agwoupasyon pou kay sosyal) kòmanse yon chantye kote yo kòmanse bati 5000 kay sosyal pou fonksyonè ak travayè, se konsa yo vin kreye popilasyon k’ap viv nan zón sa. Se achitèk sa yo, Sergio Rojo, Francisco Hurtado ak Guillermo Geisser ki te trase plan tout kay ki bati nan zòn nan menm lè ke yo chak patisipe nan yon peryòd diferan. Lè yo t’ap bati zòn nan, yo te konsidere gwo espas kote ki ka pran gazon ak anpil pye bwa, plizyè bibliyotèk ak sal teyat, sa ki fè li te youn nan konpleks kote kay yo te pi modèn nan epòk la. Ant lane 1959 ak 1963, Kòporasyon kay sosyal (nan lanng panyòl Corporación de Vivienda “CORVI”), agrandi popilasyon sa kote li kreye 3 (twa) lòt konplèks (kantite kay ansanm sou yon menm teren) youn akote lòt, sa ki vin bay zòn nou konnen jounen jodi a. Yo te vin tande pale anpil de zòn sa poutèt yon te konn òganize yo an kominote ak travay tèt kole yo te konn fè pandan peryòd diktati militè a, epi se kòm bèso gwo atlèt peyi a tankou boksè Godfrey Stevens ak foutbolè Francisco “Chamaco” Valdés.

GALERÍA

Bloques Sector 2C. Beatriz Aguirre, Salim Rabí, La trayectoria espacial de la corporación de la Vivienda(CORVI), 2009. Universidad Central.

Bloques del sector 2B, sector fundacional y carretera antes de su remodelación . Beatriz Aguirre, Salim Rabí, La trayectoria espacial de la corporación de la Vivienda(CORVI), 2009. Universidad Central.

Matadero Palma en Población. Blog Identidad y cultura. Autor y año desconocido.

Población Juan Antonio Ríos. Blog Identidad y cultura. Autor y año desconocido.

 

Micro. Quiero Mi Barrio, Población Juan Antonio Ríos 2C, una aproximación a su historia y vida cotidiana, 2010. Catálogo Minvu.

Niños en kiosco calle Gamero. Quiero Mi Barrio, Población Juan Antonio Ríos 2C, una aproximación a su historia y vida cotidiana, 2010. Catálogo Minvu.

Vista aérea Población Juan Antonio Ríos. Archivo Municipalidad de Independencia.
Plano Población Juan Antonio Ríos. Corporación de la Vivienda, 1965. Archivo DOM Municipalidad de Independencia.
Blocks Población Juan Antonio Ríos. Archivo Municipalidad de Independencia.
Comparte esta información
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185, 2º piso. Independencia, Santiago de Chile.

Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Av. Hipódromo Chile 1650. Independencia, Santiago de Chile.

Web by Kúbika House
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185, 2º piso. Independencia, Santiago de Chile.