Pisin lekòl la
Adrès kote li (ye)/ (chita kò l’): Santa María Nº 983
Estil/Karakteristik kote a: Moniman Istorik.

Nan kontèks pou fè anpil moun pratike espò ak edikasyon fizik tankou yon fason pou bay jenès la yon lavi miyò, sou gouvènman Carlos Ibáñez del Campo a, Ministè Finans bati pisin lekòl la.  Yo te inogire l’ nan lane 1929 epi se te gwo achitèk Luciano Kulczewski ki te trase plan an. Pifò pati ladan l’ fèt nan yon estil Art Decó, li gen yon dimansyon 25 mèt de longè sou 16 de lajè, sa ki pèmèt li genyen yon espas  ki kapab pran 500 moun anmenmtan k’ap benyen ladan l’. Yo te mete l’ nan katye popilè Mapocho a kote se lavi lib ki sou moun, yon fason pou bay zòn nan vale epi fè bèlte l’, yon fason pou natasyon vin pi pwòch popilasyon an. Nan lane 1931 se te Ministè Edikasyon t’ap jere l’, epi nan mwa jiyè nan menm ane se Inivèsite Chili (Universidad de Chile) ki vin kòmanse jere l’ jiska jounen jodi a. Yo deklare l’ Moniman Istorik nan Dekrè N°306  nan lane 2016 la.

GALERÍA

Piscina Escolar, Colección Carlos Cornejo. Archivo Fotográfico Biblioteca Nacional

Trampolin de Piscina Escolar. Revista Los Sports, enero de 1929. En La Cañadilla.

Frontis Piscina Escolar. Revista Los Sports, MES 1929.

Piscina Escolar, vista lateral. Archivo Magdalena Barros. En La Cañadilla.

Piscina Escolar de la Universidad de Chile. Por Felipe Restrepo Acosta, 2017. [CC BY-SA 4.0 ], en Wikimedia Commons

Frontis Piscina Escolar. Web de la Universidad de Chile, año desconocido.

Hall Piscina Escolar. Web del Consejo de Monumentos Nacionales.

Interior Piscina Escolar. Web del Consejo de Monumentos Nacionales.

Clases de natación en Piscina Escolar. Archivo Municipalidad de Independencia.
Comparte esta información
Buscar
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185, 2º piso. Independencia, Santiago de Chile.

Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185. Independencia, Santiago de Chile.

Web by Kúbika House
Buscar
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185, 2º piso. Independencia, Santiago de Chile.