Legliz Bon Bèje (Bon Pastè)
Estil/Karakteristik kote a:Moniman Istorik
Adrès kote li (ye)/ (chita kò l’): Rivera Nº 2005

Tout sè legliz Bon Bèje yo te soti Lafrans pou rive Chili nan lane 1855, sou gouvènman Manuel Montt la. Menm lè ke kongregasyon an te reponsab administrasyon prizon fanm nan tout peyi a, syèj (biwo prensipal la) Callejón Las Hornillas (jounen jodi a ki rele Vivaceta) kay sa te konn fonksyone tankou yon fwaye azil e yon refij pou tifi, jenn fi ak fanm ki pa gen kay. Nan kay sa yo te konn aprann yo plizyè metye, aprann yo li ak ekri anba lòd (zòd) sè yo san pa bay yo menm yon ti souf. Konstriksyon kouvan (kongregasyon) an te kòmanse nan lane 1857, epi yo te kòmanse bati tanp lan nan lane 1862, tou de travay yo rive fini nan lane 1871. Se te achitèk Eusebio Chelli ki te trase plan an, se li menm ki te bati chapèl Sen Vensan de Pòl (nan lanng panyòl “San Vicente de Paul”). Apati 1982 li vini tounen syèj (biwo prensipal la) fondasyon “Fundación Las Rosas”. Yo te deklare l’ Moniman Istorik nan dat 29 septanm 1989 apati dekrè N°490.

GALERÍA

Buen Pastor. Revista En Viaje, febrero de 1962.

Postal. Colección Carlos Cornejo, Archivo Fotográfico Biblioteca Nacional Digital.

Iglesia del Buen Pastor. Libro Rutas Patrimoniales. Dibujo de Osvaldo Osorio, 2017.

Iglesia Santuario María Santísima Convento del Buen Pastor. En Blog Iglesias Católicas.

Vista aérea Iglesia del Buen Pastor. Archivo Municipalidad de Independencia.

Vista a nave Iglesia del Buen Pastor. Archivo Municipalidad de Independencia.
Planta de cruz, con presbítero en el centro, de la Iglesia del Buen Pastor. Archivo Municipalidad de Independencia.

Patio Iglesia del Buen Pastor. En Web Consejo de Monumentos Nacionales.

Jardines Convento del Buen Pastor. En Web Consejo de Monumentos Nacionales.

Comparte esta información
Buscar
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185, 2º piso. Independencia, Santiago de Chile.

Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185. Independencia, Santiago de Chile.

Web by Kúbika House
Buscar
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185, 2º piso. Independencia, Santiago de Chile.