Chapèl Ansyen Lazareto de San Vicente de Paul ak Anfiteyat Enstiti Anatomi Inivèsite Chili
Adrès kote li (ye)/ (chita kò l’): Santos Dumont Nº 991
Estil/Karakteristik kote a: Moniman Istorik

Lopital San Vncente de Paul la te bati nan lane 1872 epi inogire nan lane 1875. Nan kòmansman an se te sè Las Hermanas de la Caridad ki te responsab li, yo menm ki te mete nan  lakou prensipal la ti chapèl la, ki jiska prezan twouve li nan menm pozisyon an. Ou kapab remake ke chapèl la genyen yon fòm kwa laten (nan lanng panyòl cruz Latina) anplis de bèl vit ki nan fenèt yo, ak bèl pòt ki byen fèt. Yo te deklare l’ Moniman Istorik Nasyonal nan dat 12 Janvye 1981 apati dekrè N°73.

Yo te inogire anfiteyat la nan lane 1922, kote yo te kapab itilize l’ pou fè kou anatomi e an menm tan yo te konn kite materyèl pou fè kou yo ladan l’. Se te sèl grenn bilding ki te rete apre gwo dife ki te pran nan lekòl Medsin nan, sa ki te pase nan lane 1948. Ou kapab remake fòm oval (an demisèk) anfiteyat la ak mèb li yo ki orijinal depi dikdantan epi koleksyon Mize Anatomi an ki twouve li anba tè. Yo te deklare l’ Moniman Istorik Nasyonal nan lane 2015 apati dekrè N°549.

GALERÍA

Escuela de Medicina. Augusto Orrego Luco, Recuerdos de la escuela, 1924.

Escuela Medicina. Imprenta Barcelona, Santiago a la vista, 1913.

Escuela de Medicina. Imprenta Barcelona, Santiago a la vista, 1913.

Incendio en la Escuela de Medicina, 1948. Catálogo Fotografía Patrimonial Museo Histórico Nacional.

Antigua Escuela de Medicina. Ignacio Hochhauseler, 1949. Biblioteca Nacional Digital.

Instituto de Anatomía. Revista Sucesos, diciembre 1915.

Universidad de Chile, Instituto de Anatomía. Archivo Municipalidad de Independencia

Fachada de la Capilla San Vicente de Paul, año 2009.  Carlos  [CC BY-SA 4.0] enWikimedia Commons.

Detalle acceso principal Capilla San Vicente de Paul, parte de la serie fotográfica «Hospitales: entre la resistencia y la resiliencia» de Pamela Frick y Paula García. En Repositorio bibliográfico y patrimonial del Ministerio de Salud.

Nave central Capilla San Vicente de Paul. Fotografía de Cristina Carrillo. Archivo Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.

Placa homenaje a Roger Couly Leyrit, creador de la Fundación Capilla San Vicente de Paul. Archivo Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.

Comparte esta información
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185, 2º piso. Independencia, Santiago de Chile.

Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Av. Hipódromo Chile 1650. Independencia, Santiago de Chile.

Web by Kúbika House
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185, 2º piso. Independencia, Santiago de Chile.