Ansyen poliklinik Biwo Asirans pou Travayè
Adrès kote li (ye)/ (chita kò l’): Maruri Nº 272
Estil/Karakteristik kote a: Moniman Istorik

Sant Sante N°2 aktyèl la te bati ant lane 1937 ak 1939, se Biwo Asirans pou Travayè responsab (obligatwa) pou te vin sèvi kòm sant kominotè ou sant premye swen pou travayè nan katye independencia. Achitèk ki responsab la te yon pwòch kolaboratè Luciano Kulczewski, Aquiles Zentilli Melano, ki te bati youn nan bilding ki te pi modèn nan epòk la, nan kapital la. Menm jan ak Sant Sante N°1 nan ri Copiapo a, bilding sa te sanble ak yon estil lopital “Monoblock” ki te genyen 6 etaj, ak yon lakou nan sant (mitan) li, ak yon lòt bilding ki genyen 9 etaj. Se te yon estil senp anpil, ki te pran enspirasyon li nan estil alman an ke yo rele ekspresyonis, anplis de dizay (plan) Art Decó a. Jounen jodi a li fè pati sèvis sante Metropolitano Norte. Yo te deklare li Moniman Nasyonal nan dat 15 novanm 2016 apati dekrè N°307.

GALERÍA
Proletarias en policlínico de Maruri. Fuente y año desconocidos.
Plano de Fachada Consultorio Nº2. Elaboración Paulina Alvarado Castro, 2012.
Vista lateral SSMN desde calle Maruri. Archivo Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.

Entrada edificio Servicio de Salud Metropolitano Norte, Maruri 272. Archivo Municipalidad de Independencia.

Detalle fachada SSMN desde calle Maruri. Archivo Municipalidad de Independencia.

Vista edificio SSMN desde Adolfo Ibáñez con General de la Lastra. Archivo Municipalidad de Independencia.

Comparte esta información
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185, 2º piso. Independencia, Santiago de Chile.

Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Av. Hipódromo Chile 1650. Independencia, Santiago de Chile.

Web by Kúbika House
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.
Profesor Zañartu 1185, 2º piso. Independencia, Santiago de Chile.